April: de moestuin, volop werk.

Het voorjaar van 2024 is vochtig, heel vochtig, te warm en bewijst tot wat de gevolgen van El Nino leiden in West-Europa. Pas begin maart kwam de zon er aan te pas en kregen we eindelijk wat verpozing. We gaan ondertussen naar de maand april. Een maand waarin de voorjaarsbloeiers welig en kleurrijk bloeien en waarin de eerste insecten de kop opsteken. De vogels bouwen hun nestjes en in de vele waterplassen en vijvers zijn de eerste kikkers, padden en salamanders naarstig hun nakomelingen aan het beschermen.

April is ook de maand waarin we, in de moestuin, volop aan het werk gaan. We spitten de grond om als die droog genoeg is en werken hierbij onze compost en/of dierlijke mest in en de half verteerde bladeren. Zo zorgen we voor een goed bodemleven dat noodzakelijk is. We maken vervolgens de grond fijn en zaaien erwten, wortelen en radijsjes ter plaatse, planten de pootaardappelen, uien en sjalotten. We kunnen ook al sommige andere plantjes buiten planten (de plantjes die je op de markt of bij de lokale tuinbouwer vindt). We kunnen in koude periodes gerust nog alles afdekken met vliesdoek. Die zorgt ervoor dat de temperatuurschommelingen wat getemperd worden. Tevens houdt dit doek schadelijke insecten op een afstand.

Het gazon kunnen we nu bestrooien met een meststof die tevens ook werkt tegen mosvorming. Of we kunnen werken met een product om mos en onkruid te laten afsterven. Na een week tot tien dagen is dit product uitgewerkt en kunnen we een eerste maal verticuteren. Bij het verticuteren worden de  afgestorven mos, onkruiden en dood gras grondig verwijderd. Als je verticuteert, doe dit dan minstens in twee verschillende richtingen, ruim alles op tussen het veranderen van richting in en stel de messen niet te diep in. Wanneer je messen te diep instelt loop je het risico om je gazon erg te beschadigen. Wanneer je alles opgeruimd hebt, kan je kale plekken terug inzaaien. Vermeng dan je graszaad met wat zand. Zo zal het zaad veel gelijkmatiger verdeeld worden en makkelijker schieten. We gaan pas bemesten na een twee à drie weken om te vermijden dat we ons jonge gras verbranden.

De siertuin krijgt nog een opruimbeurt. We verwijderen het eerste onkruid, afgestorven bladeren en takken en harken tussen de planten om wat lucht in de grond te brengen. Om slakken te vermijden kan, rond de slakkengevoelige planten, ecologische slakkenkorrels of droge assen worden gestrooid. Ook wordt soms gesproken van “scherp zand”.  Gebruik dan ruw zand, slakken hebben een hekel hieraan. Bepaalde soorten aaltjes kunnen ook gebruikt worden, maar kies dan de goeie. Wanneer je gedurende het gehele seizoen regelmatig strooit kan je veel schade door slakken vermijden op een ecologische manier. Het is nu ook de periode om je insecten- of bijenhotels na te kijken en op te lappen. Wil je veel bijen, zaai dan ook bijenvriendelijke bloemen.

Reacties zijn gesloten.